Kode Eskolak konpetentzia digitalak hezkuntzan sustatzea du ardatz. Horretarako, IDEO formazio plana abian jarri du Orona Fundazioaren laguntzarekin irakasle eta hezitzaleei zuzenduta. Bestetik, ikasleentzat kanpus teknologikoa eta etxetik programatzeko ikastaroak antolatu ditu. Formakuntza hauen berri eman digu Nahia Delgado, Kode Eskolako hezitzaileak.